Sekvojovec Obrovský - základní pokyny

 • PĚSTUJ SEKVOJI VENKU NA SLUNNÉM MÍSTĚ, V DOBŘE PROPUSTNÉ PŮDĚ.

 • MISKA POD KVĚTINÁČEM NENÍ ŽÁDOUCÍ. JE TŘEBA UMOŽNIT ODVOD NADBYTEČNÉ VLHKOSTI.

 • NECH PŮDU DOBŘE PROSCHNOUT MEZI DŮKLADNÝM ZALÉVÁNÍM. OBDOBÍ V SUCHÉ PŮDĚ JE PRO SEKVOJI OBROVSKOU VELMI UŽITEČNÉ A DŮLEŽITÉ.

 • ZÁVĚTRNÉ MÍSTO S TRVALÝM MÍRNÝM VÁNKEM JE IDEÁLNÍ.

 • V HORKÝCH PÁSMECH S VYSOKOU VLHKOSTÍ VZDUCHU HROZÍ PLÍSNĚ,  ZPŮSOBENÉ TRVALOU VLHKOSTÍ VĚTVÍ A VLHKOU PŮDOU.

 • SEKVOJE OBROVSKÉ TYPICKY MĚNÍ SVÉ ZABARVENÍ V REAKCI NA SNÍŽENÍ TEPLOTY. PROTO VĚTVE HNĚDNOU PO VĚTŠINU PODZIMU A ZIMY. JEDNÁ SE O NORMÁLNÍ VLASTNOST. NA JAŘE SE STROMY ZAČNOU ZNOVU ZELENAT PŘI SVÉM PROBUZENÍ K NOVÉMU RŮSTU.

 • HNĚDNUTÍ, KTERÉ NESOUVISÍ S ROČNÍM OBDOBÍM - JE NEJČASTĚJI ZPŮSOBENO VODOU - OBVYKLE JEJÍM NADBYTKEM.

 • V OBLASTECH, KDE PŘETRVÁVAJÍ DLOUHÁ MRAZIVÁ OBDOBÍ - JE UŽITEČNÁ OCHRANA STROMEČKU, ALE ROZHODNĚ NESMÍ BÝT PŘENESEN DO VYTOPENÉHO DOMU NEBO BYTU! VYBERTE MÍSTO, KTERÉ ZŮSTÁVÁ CHLADNÉ, ALE NE TAK MRAZIVÉ, ABY UMRZLY KOŘÍNKY. GARÁŽ, STODOLA, NEVYTÁPĚNÝ SKLENÍK, SKLEP - JSOU DOBRÁ UMÍSTĚNÍ PRO OCHRANU VAŠEHO STROMU BĚHEM SILNÝCH MRAZŮ.

 • JAKMILE JE SEKVOJE PŘESAZENA DO OTEVŘENÉ KRAJINY - MŮŽE BÝT V ZIMĚ OHROŽENA I PŘÍLIŠNÝM MULČOVÁNÍM.

 • VE SVÉ PŘIROZENÉ LOKALITĚ SEVERNÍ AMERIKY JSOU SAZENICE SEKVOJE OBROVSKÉ VELMI ČASTO ZCELA POKRYTY VRSTVOU SNĚHU PO CELOU ZIMU. OD TOHO LZE ODVODIT JEJICH VELKOU ODOLNOST ZIMĚ, I POTŘEBU OCHRANY PŘED MRAZIVÝMI VĚTRY.

 • BĚHEM ZIMY STROMY NEJSOU VŮBEC AKTIVNÍ A JEJICH POTŘEBY SVĚTLA A ŽIVIN JSOU MINIMÁLNÍ.