Klimatické zóny

Každá rostlina potřebuje ke své existenci několik činitelů, které ji umožní přečkat jak horká a suchá léta, tak mrazivé zimy. Každá rostlina má své dispozice, jak se v kterém klimatu bude vyvíjet. Mezi nejdůležitější vlivy působící na rostliny jsou slunce, voda, vítr a teplota. Snad největší důraz je zahradníky kladen právě na teplotu a to hlavně na teplotu zimní, tedy jak velkou mrazuvzdornost která rostlina má. Potřebujete-li zjistit, zda je vybraná rostlina vhodná pro pěstování ve volné přírodě v určité lokalitě, může Vám pomoci mezinárodní systém třídění podnebních zón. Nejrozšířenější je systém, který používá ministerstvo zemědělství Spojených Států Amerických (USDA - United States Department of Agriculture), který dělí podnebí Země dle dosažených minimálních teplot na 11 zón:

Zóna

1: < -45C Zóna

2: -45C až -40C Zóna

3: -40C až -34,5C Zóna

4: -34,4C až -28,9C Zóna

5: -28,8C až -23,4C Zóna

6: -23,3C až -17,8C Zóna

7: -17,7C až -12,3C Zóna

8: -12,2C až -6,7C Zóna

9: -6,6C až -1,2C Zóna

10: -1,1C až +4,4C Zóna

11: >+4,4C

Z uvedené tabulky vyplývá, že Česká Republika se podle nadmořské výšky konkrétního místa dá zařadit mezi zóny 5-7.

mapa klimatických zón