Služby zákazníkům - obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností © 2011 bretham sequoia forests

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost © 2011 bretham sequoia forests, se sídlem Sezemínská 3-2029, 155 00 Praha 5, IČ: 01533207.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

V současné době akceptujeme pouze platbu předem na náš účet, hotovostní platbu nebo platbu na dobírku. Poté co vložíte zboží do košíku a rozhodnete se odeslat objednávku, vyplníte údaje pro dodání zboží a zvolíte způsob platby. Poté objednávku odešlete. Na vyplněný e-mail Vám přijde potvrzení o doručení Vaší objednávky.

Při objednávce v hodnotě nad 10.000 Kč nového zákazníka kontaktujeme a žádáme o zaplacení zálohy .

Ochrana osobních údajů:

 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Reklamační řád

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními tohoto zákona.